Naar inhoud
Certificaat van Oorsprong

Leveranciersverklaring van Oorsprong

De Leveranciersverklaring van Oorsprong dient ter onderbouwing van de oorsprong voor het Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin), afgekort CvO.

Hoe ziet zo een verklaring eruit, en wat dient u te vermelden? Veel gestelde vragen van onze klanten tijdens het aanvragen van exportdocumenten. Hieronder leggen wij de verschillende mogelijkheden voor u uit.

U bent de aanvrager van de Leveranciersverklaring van Oorsprong?

De Leveranciersverklaring van niet-preferentiële oorsprong is vereist wanneer er bij de Kamer van Koophandel (KvK) een Certificaat van Oorsprong wordt aangevraagd. Het dient om aan te tonen welke oorsprong de betreffende goederen hebben.

De juiste versie van een Leveranciersverklaring (voor eenmalig gebruik) voor goederen van niet-preferentiële oorsprong is hier te downloaden.

De aanvrager van de Leveranciersverklaring (LvO) kan deze verklaring gebruiken als bewijs, mits hij de goederen bij een leverancier binnen de EU heeft ingekocht, ongeacht de oorsprong van de goederen. Dus bijvoorbeeld, de goederen hebben Chinese oorsprong maar zijn ingekocht bij een toeleverancier in Duitsland.

Met het afgeven van deze Leveranciersverklaring van Oorsprong verklaart de toeleverancier dat de goederen voldoen aan de Oorsprongsregels van het DouaneWetboek van de Unie (DWU). Volgens Verordening (EU) 952/2013 art. 61 lid 3. (PB L 269 van 10.10.2013).

U bent de verstrekker van de Leveranciersverklaring van Oorsprong?

Uw afnemer vraagt u om een leveranciersverklaring in te vullen. De verklaring die moet worden ingevuld en ondertekend, verwijst naar eisen zoals gesteld in de wet. (In het bovenstaande stuk genoemd). De Leveranciersverklaring wordt door uw klant gebruikt om bij de Kamer van Koophandel een Certificaat van Oorsprong geldig te kunnen laten maken. Het Certificaat van Oorsprong dient vervolgens om goederen in bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië te kunnen invoeren. De door u afgegeven leveranciersverklaring is de basis hiervoor.
U mag de verklaring afgeven aan bedrijven die zijn gevestigd in de EU. De oorsprong van de goederen mag ook van buiten de EU zijn.

Wat kunt u doen om zelf de oorsprong van de geleverde goederen bij een eventuele nacontrole, te garanderen?

  • Als u de goederen heeft ingekocht binnen de EU kunt u zelf om een achterliggende Leveranciersverklaring van Oorsprong vragen bij uw toeleverancier. Als dat veel artikelen zijn, kunt u één keer per jaar (12 maanden) een Excel lijst aan uw betreffende toeleverancier vragen met daarbij een bijbehorende Leveranciersverklaring die verwijst naar de bijbehorende lijst (bijvoorbeeld nummer of datum).
  • Als u de goederen importeert van buiten de EU bedenk dan van te voren of u de goederen nog door gaat leveren. In het laatste geval vraag altijd om een CvO (Certificate of Origin) of een Statement ondertekend door de KvK (of andere bevoegde instantie) in het land van uitvoer. Een Form A is in dit geval ook een geldig bewijs van oorsprong.

(Een alternatief bewijsmiddel kan zijn uw importaangifte als daar het land van Oorsprong van het product op staat.)

Wat als u de goederen zelf heeft geproduceerd?

Als u de goederen zelf heeft geproduceerd zijn de eisen van het DWU (DouaneWetboek van de Unie) bepalend. Zijn het producten die overduidelijk de oorsprong hebben binnen de EU? Denk hierbij aan vlees, vis of landbouwproducten. Hier gefokt, gekweekt en geteeld? Of zijn het producten die zijn samengesteld uit meerdere onderdelen die vervolgens diverse bewerkingen hebben ondergaan? Per product of productgroep moet dan worden vastgesteld wat de oorsprong van het eindproduct is.

Leveranciersverklaring voor EUR.1-certificaat

Let op! De Leveranciersverklaring van Oorsprong is niet hetzelfde als de Leveranciersverklaring van Preferentiële Oorsprong. Voor een EUR.1-certificaat geldt een andere leveranciersverklaring, namelijk de Leveranciersverklaring van Preferentiële Oorsprong (Suppliers Declaration of Preferential Origin).

Vragen?

Heeft u vragen over de Leveranciersverklaring van Oorsprong, neemt u gerust contact met ons op. Ons Customer Service team helpt u graag!
Bel 0314-354865 of mail uw vraag naar info@exportdocumenten.com

Cookie-instellingen

Exportdocumenten.com maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren