Waarom een EUR.1 Certificaat?

Als u kunt aantonen dat u aan de eisen van het preferentieel handelsverkeer voldoet kan het voor uw klant aantrekkelijker zijn om de producten bij u te kopen. Uw klant ontvangt een korting of kwijtschelding van douanerechten. En dat kan in sommige gevallen aanzienlijk zijn.

Het is raadzaam om bij export naar bijvoorbeeld Zwitserland, Zuid-Afrika maar ook Mexico of Chili, rekening te houden met het feit dat de afnemer een EUR.1-certificaat (ook wel EUR.1-document of EUR.1 certificate) zal/kan vragen en of u dan aan de eisen voldoet.

Bestel direct online

Terug naar het overzicht

Deze klanten zijn al enthousiast over onze webshop: