EUR.1 Certificaat welke landen?

Onze medewerkers krijgen regelmatig de vraag: “Welke landen hebben een EUR.1 certificaat nodig”. Hieronder vindt u het antwoord.

De landen of groepen van landen waarvoor u het EUR.1-certificaat (ook wel EUR.1-document of EUR.1 certificate) kunt gebruiken zijn heel divers. Er zijn landen waarmee de preferentiële handelsakkoorden al jaren van kracht zijn, maar er komen ook regelmatig nieuwe overeenkomsten bij. In 2013 bijvoorbeeld de overeenkomst tussen de EU en Midden-Amerika, Colombia en Peru.

Soms verdwijnt er ook een preferentieel handelsakkoord, zoals bijvoorbeeld met Kroatië. Kroatië is sinds 2013 lid van de EU.

Bekijk hier het overzicht van de Kamer van Koophandel waarin duidelijk wordt met welke landen en gebieden de EU tweezijdige vrijhandelsovereenkomsten heeft gesloten.

Bestel direct online

Terug naar het overzicht

Deze klanten zijn al enthousiast over onze webshop: