Naar inhoud
Export nieuws

Onderzoek over gebruik en belemmeringen in gebruik EU-handelsakkoorden in Nederland

De Europese Unie zet actief in op de verdere vrijmaking van internationale handel via onderhandelingen over handelsakkoorden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich bij het bepalen van het EU-standpunt in de onderhandelingen over EU-handelsakkoorden in voor de Nederlandse belangen.

Ook nadat onderhandelingen zijn afgerond, is het belangrijk zeker te stellen dat Nederland optimaal profiteert van de afgesloten akkoorden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil daarom het gebruik van handelsakkoorden vereenvoudigen en verbeteren.


Om meer inzicht te krijgen in de knelpunten die ondernemers ervaren bij het gebruik van handelsakkoorden, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven onderzoek te doen naar het gebruik van EU-handelsakkoorden in Nederland. De volgende onderwerpen staan hierin centraal:

  1. Belemmeringen die Nederlandse bedrijven tegenkomen wanneer ze gebruik maken van EU-handelsakkoorden
  2. De bekendheid met en mate van gebruik van handelsakkoorden door Nederlandse bedrijven

Enquête

Ecorys heeft in het kader van dit onderzoek een enquête opgesteld. Uw deelname hieraan is onmisbaar. Met uw medewerking kunnen we ons inzetten om de kwaliteit en werking van handelsakkoorden te verbeteren. U kunt via deze link toegang krijgen tot het survey.

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek vragen aan het Ministerie, neem dan contact met ons op via handelsakkoorden@minbuza.nl.

Voor overige vragen of voor het melden van handelsbelemmeringen, in welk land dan ook, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Handelsbelemmeringen via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

Bron: VNO NCW - ECHO 
 
Deel met je netwerk

Cookie-instellingen

Exportdocumenten.com maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren