Naar inhoud
Export nieuws

Vrijhandelsakkoord met Tunesië

Op 13 oktober 2015 zijn de onderhandelingen gestart tussen EU en Tunesië over een veelomvattend handelsakkoord. Inzet daarbij is zoveel mogelijk handelsbarrières weg te nemen. Daarbij wordt voortgebouwd op het Euromediterrane akkoord uit 1995.

Weliswaar waren al in 2008 de douanerechten voor industrieproducten volledig afgeschaft, maar veel belemmeringen bleven bestaan.

De volgende onderwerpen komen in de onderhandelingen aan de orde:

 • veterinaire en fytosanitaire maatregelen
 • intellectueel eigendomsrecht
 • overheidsaanbestedingen
 • duurzame ontwikkeling
 • technische handelsbarrières
 • (duurzame) energie
 • handel in diensten
 • investeringen
 • mededinging
 • douane en handelsfacilitatie
 • handelsmaatregelen
 • transparantie

Nederlandse inzet/belangen
De Europese Commissie voert namens de Lidstaten de onderhandelingen met Tunesië. Het is zaak dat zij hierbij ook de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven goed naar voren brengt.

In de onderhandelingen wordt ook veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, zowel in Tunesië als in de EU.

Bron: vno-ncw


 
 
Deel met je netwerk

Cookie-instellingen

Exportdocumenten.com maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren